HLAVNÍ LINIE
Linie života
vypovídá o kvalitě života, o zdraví, o životních událostech. Začíná pod prstem Jupitera, obtáčí se přes dlaň kolem palce. Vzniklý pohorek může být velký a vysoký = sexualita, síla k životu naplno, koníčky, radosti), nebo je nízký a menší = osoba pracuje spíš mozkem, celkově menší úspěšnost
- řetízkovitost = přestálé potíže, nedostatky
- přerušení = přestálé nemoci
- slabě viditelná = nervozita, nerozhodnost, slabá životní síla
- hluboká, široká = zesílený účinek (střety)
- drobné paprsky z linie nahoru = dobré vlivy, dolů = špatné vlivy
- šípová linie k Jupiteru = idealista
- začátek spojen s linií hlavy = nesnadné odpoutání od rodiny, opatrnost
- rozdvojená, 1 větev přes dlaň = život daleko od domova, obě běží souběžně = starosti o domov
- bledá čára = chudokrevnost
- cyanoticky zbarvená = oběhové poruchy
- žlutá na začátku čáry (asi 20 mm) = možná kapavka
- náhlé ukončení nebo silný zářez (na obou rukách) = náhlá příčina smrti
- rozdrobení na čárečky na jejím konci = rychlý rozpad životních sil
- červený bod na čáře = zranění, ohrožení života
- tmavý bod na čáře = horečka (v daném období)
- kroužek na čáře = nebezpečí pro zrak (P a L ruka = P a L oko)
- malý trojúhelník nebo ostrůvek v závěru čáry = zděděná dispozice k degeneraci buněk. Umístění Ca buněk závisí na současně vytvořeném ostrůvku na čáře osudu
- silné větvení čáry na pahorku Měsíce = potíže s vaječníky a varlaty
 
linie života
Linie hlavy
začíná také pod Jupiterem, ale směřuje k úderové straně dlaně. Kvalita myšlení, přístup k práci, duševní stav
- krátká = naivita, nicotné aktivity. Dlouhá = bystrost, protřelost
- rovná = matematik, technik, nerovná = spíše umělec
- tenká, hubená = labilita, emotivnost, zesílená = duševní bystrost
- ostrůvky, zářezy (na začátku) = potíže v dětství, špatný sluch, jinde = bolesti hlavy, únava, také nuda. Pod prstem Apollona nebo Saturna = nemocné oči, uši, řetězení = slaboduchost
- dvojitá = duševní nemoc, rozdvojená = všestrannost, končí v místě Měsíce = romantismus, třepení na konci = dušev. i Alzheimerova nemoc
- čára hlavy a čára života začínají spolu = velká nesmělost, obě čáry sešity křížkováním = dětské problémy (i ve škole), křížky v podobě narušeného diamantu = nesnášenlivost vojenského života (diamant nenarušený = zalíbení v armádě)
- vidlicové větvení čáry hlavy začíná pod prostřeníkem = dispozice k choromyslnosti
- vidlicové větvení čáry hlavy začíná pod prsteníkem = těžkomyslnost, hloubavost, chorobná nerozhodnost, nutkavé představy. Na levé ruce - strana matčina, na pravé ruce - ze strany otcovy
- dlouhé rozvětvení s kosočverečným ostrůvkem = paralýza končící choromyslností
- 2 souběžně běžící čáry hlavy od sebe oddělené = předek trpěl alkoholismem
- čára obloukovitě spadá k pahorku Měsíce = těžkomyslnost, návaly krve do hlavy, pády, (předek trpěl utkvělými představami, stihomamem - závisí na ruce).
- čára na více místech přerušená = závrati a pády
- červený bod na čáře = potíže se zrakem (hvězdice = po zranění)
- poloviční hvězdice na konci čáry = poškození zraku záněty, zákalem, rohovatěním
- kolmý (šikmý) ostrůvek na čáře = prodělaná operace
 
linie hlavy
Linie osudu
začíná na zápěstí a vede většinou k Saturnovi. Dlaň rozděluje na oblast instinktů (strana palcová) a oblast intuice (úderová strana). Vlastnosti člověka jsou ovlivněny umístěním počátku linie
- dlouhá, rovná, výrazná = spokojený život, štěstí, svědomitost
- málo znatelná = nerovnováha rozumu a citů
- přerušení = nepřízně, neočekávané změny
- řetízek = problémy z vlastní viny, nemoce
- tenké linky nahorů = příznivá doplňková síla
- tenké linky dolů = ztráty, nepřízeň
- čára mizí = změna v životě člověka, pak zdvojení čáry = náhlá změna postavení, např. změna povolání
- čas na liniích - linie osudu a hlavy se protínají mezi 30 a 40 rokem, k linii srdce dosahuje mezi 50 až 60 lety
linie osudu
Linie srdce
začíná na malíkové straně a končí někde mezi prsty Saturna a Jupitera. Vypovídá o citech, lásce, přátelství.
- dvojitá = silná citlivost a oddanost
- normálně dlouhá, rovná = ukázněnost, mlčenlivost
- normální, na konci s vidlicí = srdečnost, upřímnost
- dlouhá, obloukovitá = srdeční teplo, schopnost dávat a přijímat lásku, senzitivnost
- dlouhá (od obou okrajů dlaně) a nespojená s čárou hlavy nebo života = předek ochrnul, hrozí poruchy nervů a fóbie, spojená s čárou hlavy a života na pravé dlani = možná náhlý (násilný) konec života (po předcích)
- dlouhá a rovná = dobrý přítel i partner, vztahy bere vážně, často je samotářem, zradu a rozchod těžce nese
- krátká, silná, useknutá pod Saturnem = srdeční mrtvice
- ostrůvek = šok z rozpadlého vztahu, pod Merkurem = nepříjemné potíže srdce, pod Jupiterem = předek měl TBC, plíce jsou oslabeny
- krátká a zahnutá až mezi 2.a 3. prst = sexy, ale sobec
- přerušení = zrada, nevěra, "zlomené srdce" (znak selhávání srdce, orgánové poruchy, infarkt)
- linie chybí = špatná kondice, vážná nemoc
- čára chybí (hlava a srdce spojeny ... opičí čára) = uhrančivost, výbušnost
- obloukovitě prohnutá k prstům = problémy s prsy (i u mužů)
- vysoce postavená = vypočítavost
- spojka mezi liniemi srdce, hlavy a protnutá čarou osudu = nekomunikuje, nikoho nechápe.
- zdvojení se vytrácí k linii hlavy = nezvyklý přístup k lásce
- čára v klesání protne linie hlavy i života = možné zneužití v mládí, problémy se sexem
- široká mezera mezi linií srdce a hlavy = velkorysost, tolerance
- úzká mezera = tolerance je menší
- šupinkovitost hlavně pod Merkurem (v mládí běžné) = srdeční potíže, nedostatek draslíku, kontrolovat nehty
- bledá barva = poruchy oběhového systému, vysoký tlak krve, srdeční slabost
- žlutá, žlutavá čára = poruchy jater, fialová čára = poruchy v podbříšku
- čára s malým větvením a řetězením = srdeční neuróza
- čára s malým větvením, řetězením a ostrůvky = zděděná srdeční neuróza
- široká čára = srdeční svalová hypertrofie
- tečky na čáře - pod Saturnem = vadý chrup, - světlé pod Apollonem = ledvinové konkrementy, (tmavé = žlučníkové), - pod Merkurem = konkrementy v močovém systému
- modrý bod = sklon k srdečním křečím
linie srdce
Linie Apollonova (sluneční)
je čárou cti, schopností a vloh, určuje kvalitu osobnosti
- dlouhá, rovná = člověk štěstěny, slabá a nejasná = člověk bez elánu a cíle
čára chybí = nechuť k založení rodiny a domova
- dlouhá, přerušovaná = bez uměleckých šancí
- začíná na linii osudu = viditelný úspěch zajištěn
- soubor malých čárek na Apollonu = spokojenost a štěstí ve stáří, milující domov
- zdvojená čára = bezproblémové soužití s partnerem,
zanořené další čáry ze strany palcové = další partneři (pozdní svatby), jemné čárky z této strany = záliby, koníčky, aktivity v domácí práci. Čárky na straně malíkové = potřeba duševní stimulace, čárka tvaru "Y" na této straně = osoba pokytuje péči jiným (i zvířatům)
linie Apollonova
Linie Merkurova (zdravotní)
začíná ve spodní části dlaně a stoupá k Merkurovi. Upozorňuje na nesoulad mezi vnitřními orgány a nervovým systémem. Zrcadlí se v ní imaginarní složky života. Může být spojena s linií intuice a může ústit do léčivých čar. Je-li zdvojena, vnější se považuje za čáru Merkurovu, vnitřní za čáru zdraví
- delší, výrazná = předchozí interní potíže vyléčeny
- hluboká, přerušovaná = známka interních nemocí, zvláště jaterních
- slabá, nejasná = nastartovány ozdravné procesy
- úplně chybí = plné zdraví, silná konstituce
- zlámaná čára, části odsazeny = poruchy ledvin
linie Merkurova
VEDLEJŠÍ LINIE
Rascetta (náramky)

každá linka představuje 30 let života. Jsou-li:
- špatně tvarované či některá chybí = špatné zdraví nebo špatná kondice. U žen gynekologické problémy, u mužů potíže s prostatou
- dobře tvarované, vedou spolu paralelně = dlouhý život, úspěšný, ve zdraví a v pohodě
- střed prvního náramku je vydutý k dlani - neklid, nervozita, u žen ztížený porod
náramky
Linie Marsova (druhá linie života)

má zesilující (zdravotní) účinky na vlastnosti člověka.
- linie se táhne po celé délce linie života = pevné zdraví, chuť do života, neúnavnost
- z linie vystupuje rovná linka k Jupiterovi = úspěch, matematický talent
- linie zcela chybí = život bez radosti, tichost a odevzdanost
- linie dlouhá a čistá = šťastné manželství, bohatství a dědictví. Vhodná povolání: právník, lékař, voják
- linie krátká, zpřetrhaná = nehody (i budoucí)
- linie protínaná linkami vedoucími od palce = nadbytek energie k dosažení vysokého věku. Aktivní a plodný člověk
linie Marsova
Linie Via Lasciva

čára jedů, čára alergiků. Na spodní straně dlaně od vrchu Venuše k vrchu Měsíce
- kdo ji nemá, nedaří se mu řešit zásadní problémy
- kdo ji má, je zas neklidný
- dosahuje-li až na Měsíc, člověk ztrácí serióznost,
- začíná-li na Venuši, trápí člověka drogy - tedy, skutečný život "na vodě"
Via lasciva
Venušin pás (pruh)
začíná u kořenů Saturna a Apollona, předurčuje citlivost a citovost, schopnost připoutat pozornost druhého pohlaví.
- linie chybí = citovost potlačena
- linie výrazná, dlouhá a rudá = opak, sexualita se může vymknout kontrole
- linie oboustranně poloviční = vztah k jiným je opatrný, zdrženlivý
- linie sahá až na Merkura = zásobárna energií
- linie normální délky a růžová = srdečný a milý charakter. Miluje lidi i zvířata, ve společnosti oblíben pro šarm a přitažlivost
- je protnuta liniemi Apollona a Merkura = velký talent pro vědu a umění, mnohostranné nadání, pracovitost a touha po realizaci. Dobré zdraví, vysoký věk
Venušin pás
Jupiterův prstenec
majitel je moudrý, rozvážný, situace důkladně promýšlející. Zajímá se o paranormální věci, metafyziku, náboženství a matafyzické otázky.
Jupiterův prstenec
Šalamounův prstenec (půlkruh)
zesiluje účinky Jupiterova vrchu. Předznamenává moudrost, meditační schopnosti, schopnosti rádce a dobrého pečovatele
Šalamounův prstenec
Apollonův prstenec
značí buď stěstí nebo zklamání v nějaké zálibě nebo tvořivé aktivitě. Jde vždy o přechodné znamení
Apollonův prstenec
Saturnův prstenec
je odznakem samotářů nebo depresivních povah. (Příkladem jsou vědci, kteří ukryti v laboratořích nevnímají okolní svět).
Saturnův prstenec
Linie vztahů (linie manželství)
několik vodorovných linek z úderového okraje ruky pod malíkem. Vznikají hlubokými citovými zážitky při styku s lidmi nebo v manželství
linie vztahů
Kruh intuice (Uranova linie)
mají ji lidé s výraznými schopnosti předvídání a mediálními vlastnostmi - léčitelé, média, někteří lékaři atd.
- končí-li na vrchu Měsíce = mediální schopnosti, senzibilita, léčitelství
- končí-li na Venuši = aktivita v sexuální oblasti, "pudová představivost"
-ostrůvek na začátku čáry = zděděné sklony k medialitě
kruh intuice
Linie cestování (změn)
vodorovné linky vedoucí z úderové strany dlaně k vrchu Měsíce. Objevují se u lidí buď toužících po cestách a změnách (migracích), nebo již cestujících do ciziny
linie změn
Sourozenecké linie
jsou jen lehce vykresleny, výrazněji poté, kdy jsou podobné vztahy velmi hezké
sourozenecké linie
Linie dětí
jsou svisle vedené čárky na okraji malíkové strany ruky. Mají protínat alespoň jednu linii vztahů. Lépe jsou vidět při mírně sevřené dlani nebo jsou patrny lupou. Mohou však znamenat i lásku k bližnímu a mají je i bezdětní učitelé (učitelky).
(Počet delších představuje počet chlapců, kratší zase dívky - jde však většinou jen o hezké přání)
linie dětí
Léčivé linie
jsou umístěné na Merkurově pahrbku. Jsou většinou tři, může být jen jedna. Mají je léčitelé, měli by je mít i lékaři a zdravotníci. Tito lidé mohou pomoci od bolestí nejen sobě, ale i ostatním jen nastavením dlaní
- jedna linie = může pracovat sám
- více linií = jedná s lidmi na rovinu
- tvar protáhlého "Y" = zachraňuje lidi (jako lékař, léčitel, sestra ARO)
- tvar "Y" s dlouhou stopkou = práce s nevyléčitelnými, práce v útulcích
- "Y" na úderové straně blízko čar vztahů = práce pro děti, pečovatelství
léčivé linie
Prstenec rodiny
může být jeden, dva, nebo řetízkovitý, přerušený. Představuje možnost vlastnit či získat nemovitý majetek, nebo také nevlastnit vůbec nic
- přerušený = změny a ztráty na majetku
- 2 prstence = vlastnictví několika nemovitostí
- hlavní a vedlejší (částečný) = osoba dostane něco navíc
- řetízek tenký a hubený = i takový může být život
prstenec rodiny
Linie dědictví 1
vstupuje do dlaně z míst vzniku čar života a hlavy a vystupuje do Apollonova vrchu (dotýká se) = majetek přinese příbuzný. Může zde končit i jiná linie z úderové strany ruky = (majetek přinese cizinec ????) - viz níže
linie dědictví
Linie dědictví 2
pokud jsou přítomny další utvrzující linie na pahrbku Venuše, mohlo by dědictví pocházet od cizinců. Nemusí se vždy jednat o majetek, ale třeba o sňatek, trvalé vztahy a styky
linie dědictví 2
Linie zisku
je krátká svislá čára blízko vnější palcové strany pod Jupiterem a spojuje jeho kořen s čárami hlavy (nebo i života). Kdo jí má, vždy si dovede poradit při vydělávání financí
linie zisku
Linie vdovecká (čára starých panen)
objevuje se při ztrátě životního partnera, ale i tehdy, pokud osoba žije velmi dlouho sama. Mohou ji mít i manželé, pokud se cítí osamělí
linie vdovecká
Učitelská linie
dosahuje-li některá léčivá rýha na vnitřní okraj nebo spodní část Merkurova prstu, člověk má učitelské schonosti, zvláště pak, je-li přítomen Venušin pás a na prstě Jupiterově je vykreslen čtverec. Dotýká-li se učitelská linie linií zdraví a léčivých čar, bude se snažit vyučovat o zdraví, hygieně, pečovatelství
učitelská linie
Linie ovlivnění a rozhodování
se objevují jako jemné čárky běžící přes velké. Jsou důsledkem změn názorů a postojů. Je možné vystopovat původ čar při sledování jejich směrů
linie ovlivnění
Společenské linie
ujišťují, že se člověk zcela jistě jednou zamiluje a nebude nikdy dlouho sám
společenské linie
Mystický kříž
vzniká na linii osudu a vyplňuje prostor mezi čarami hlavy a srdce. Jeho majitel je člověk mimořádných schopností, má vyhraněný názor na život, přírodu a mystiku
Mystický kříž
Linie starostí
vystupují z vrchu Venuše až k linii hlavy nebo osudu. Mají pozitivní, posilující účinek, zesilují vliv podle toho, kde se právě vyskytují a kterou hlavní linii protínají. Provokují ozdravné procesy všeho druhu
linie starostí

« < ^ >