Kalendáře a převody                                                                                                  Gravitační simulátor      

Nalaďte si kytaru                                                                                                       Magnety a siločáry   

Hudební akustika                                                                                                       Archimédův zákon

Překlad programu v jazyce Visual Basic do Javy nebo C++                                    Hra -Logik                 

Účinky alkoholu                                                                                                          Triky do vyšší společnosti      

Braillovo písmo pro nevidomé                                                                                    Morseova abeceda

Orientace v přírodě a odhad vzdálenosti 

Největší světová náboženství