Jazykolamy

 

Jazykolamy jsou malé řečové rébusy sloužící k procvičení mluvního ústrojí, vůle a vytrvalosti. Důležité je dbát na zřetelnou výslovnost a výraznou artikulaci. Vhodné je učit se jednotlivé jazykolamy nejprve pomalu a postupně zrychlovat. Pozor však: “nadřením” několika jazykolamů se ještě nikdo nenaučil dobře mluvit.

Chcete-li přejít na internetovou stránku s jazykolamy v jiných jazycích (angličtině, francouzštině, ruštině, polštině, italštině aj.), klikněte zde.

 Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes stři sta třicet tři stříbrných střech.

 Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.

 Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

  Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.

 Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.

 Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.

 Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

 Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

  Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.

 Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.

 Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.

 Strč prst skrz krk.

 Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel.

 Vlk strhl srně hrst srsti.

 “O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař!”

 Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?

 Ještě štěstí, že se nesešli!

 Sazeč dnes všecko nevysází.

  Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.

  Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.

  Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!

 Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!

 Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!

 Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.

 Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek, …

 Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?

 Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.

  V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.

 Tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných střech.

  Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.

  Královna Klára na klavír hrála.

  Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?

  Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?

  Náš pan kaplan v kapli plakal.

  Poslal posel posla pro slámu.

  Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina.

 Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.

 Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.

  Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.

 Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.

 U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

 Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa.

  V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

 Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.

  Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.

  Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

 A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?

 

            Nesnese se se sestrou...

            Letadlo nevznese se se sesečené trávy...

            Šel pštros s pštrosicí a s třemi pštrosáčaty do pštrosárny.

            Petře, nepřepepři toho vepře.

            Třista třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes třista
          třiatřicet stříbrných střech.                      

             Vlky plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.  

             Trnky v hrnku, žeru řežu.

             Máma má málo máku.  

             Strýček šusta si suší švestky.

             Pět švestek, šest švestek.  

             Klára Králová hrála na klavír.

             Před potokem pět kopek konopí, za potokem pět kopek                 konopí.   

             Olemujeme-li mu to, nebo neolemujeme-li mu to?  

             Pan Kaplan má chlapce střapce, ten chlapec má vrabce v
          kapse.

             Velé to vodo z vemévaného hrnca do nevemévaného!  

             Strč prst skrz krk.

             Krále Lávru hrál Karel Leraus.  

             Od poklopu ku poklopu Kiklop poklop koulí.

   Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

   Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.

   Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

   Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.

   Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.

   Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.

   Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel.

   Vlk strhl srně hrst srsti.

   Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?

   Sazeč dnes všecko nevysází.

   Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.

   Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!

   Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!

   Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!

   Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek.

   Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?

   Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.

   U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

   V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

   Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.

   Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.

   Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

 

                                                                          Zpět -home