WebNet nabízí

- Vyhledání a vysvětlení významu Vámi požadovaného slova, zeměpisných informací, informací z historie i z jiných oblastí.
   
(Ze zdrojů: Encyklopedie Diderot 2002, Encyklopedie Universum 5, Slovník cizích slov, Akademický slovník cizích slov, Ottův slovník naučný,  Atlas světa, Dějiny zemí koruny České, Historie Čech, Rozum do kapsy, Naší přírodou, Encyklopedie vesmíru, Zdroje na internetu, a další ).    

- Vyhledání telefonního čísla pevné linky v ČR
    (Ze zdrojů: Český telefon 2004, Bílé stránky, Teleinfo_2006, Zdroje na internetu).

 

Odpověď na Váš  dotaz bude odeslána do 24 hodin.
Dotazy zasílejte na e-mail:  admin@webnet.wz.cz